top of page

DUTCH Complete ​

Hormontest

DUTCH Complete 

( Dried urine test for comprehensive hormones) är det mest avancerade hormontestet på marknaden idag och erbjuder en omfattande profil av köns- och binjurehormoner och melatonin, tillsammans med deras metaboliter (nedbrytningsprodukter) , för att identifiera symptom på hormonella obalanser.

 

Enkelt tar du dem i ditt eget hem ( urinprov vid 4-5 olika tillfällen under ett dygn) och skickar proverna till ett  laboratorium för att analyseras. 

DUTCH Complete är det mest exakta testet som ger en fullständig bedömning av hormonhälsan.

  

Resultatet inkluderar:

  • Analys av 35 olika hormoner: östrogen, progesteron, testosteron, DHEA-S och kortisol tillsammans med deras metaboliter

  • Dagliga fria kortisolmönster för att ge insikt i "binjureutmattning" eller symptom på kronisk      stress

  • Grafisk presentation av resultat

  •  DUTCH OATs: Oxidativ stressmarkör - 8-Hydroxy-2-deoxyguanosin (8-OHdG), melatonin (6-OHMS) och sex organiska syraprov (OAT) inklusive markörer för vitamin B12 (metylmalonat), vitamin B6 (xanthurenat), glutation (pyroglutamat), dopmin (homovanillat), norepinefrin / epinefrin (vanilmandelat) och serotonin (5-hydroxiindolacetat).

Kvinnor

 

Miljoner kvinnor lider av hormonella obalanser. Oavsett om det är klimakteriet, viktökning, trötthet, låg libido, premenstruella symtom (PMS), humörsvängningar eller depression, kan dessa symtom leda till allvarligare problem om de inte diagnostiseras. Att identifiera orsaken till hormonella och få dem korrekt identifierat är viktigt.

 

DUTCH-testet skapades  för att kunna tillhandahålla den mest fullständiga bedömningen av köns- och binjurehormoner, tillsammans med deras metaboliter (nedbrytningsprodukter) i ett enkelt test. Kan näven användas för övervakning av hormonersättande terapi (HRT).

 

Förutom att du kommer att få hjälp med att återställa din hormonella balans kan testresultaten även användas för övervakning av hormonersättande terapi (HRT)

Män

 

Med tiden upplever män en gradvis förlust av deras hormoner som produceras i gonaderna ( könskörtlarna) och binjurarna. Testosteron och DHEA nivåer sjunker och östrogenivåer tenderar att öka. Manlig klimakteriet, eller vad läkare kallar "andropausen", kan skapa symtom på viktökning, lägre könsstörning, depression, håravfall, sömnstörningar, trötthet och ökad risk för prostatacancer. Många män tycker att detta är en del av att bli äldre och inte tror att det finns behandling för att hjälpa dem att upprätthålla en hälsosam livsstil.

 

DUTCH-testet skapades  för att kunna tillhandahålla den mest fullständiga bedömningen av köns- och binjurehormoner, tillsammans med deras metaboliter (nedbrytningsprodukter), i ett enkelt test. Förutom att du kommer att få hjälp med att återställa din hormonella balans kan testresultaten även användas för övervakning av hormonersättande terapi (HRT).

 

 

Förutom att du kommer att få hjälp med att återställa din hormonella balans kan testresultaten även användas för övervakning av hormonersättande terapi (HRT).

bottom of page