top of page

För hund, häst och människa

Hårmineralanalys

Undrar du varför

 

Du är ständigt trött ?

Din träning inte ger förväntat resultat ?

Du är alltid sugen på choklad, eller annan föda ?

Din sexlust minska ?

Du har blivit ljuskänslig ?

Du har svårt att bli gravid ?

Du har svårt att slappna av ?

Du har besvär med sömnen 

Du har svår PMS ?

Svaret kan finnas i håret !

Boka här din håranalys >

Hur

Hårprovet klipps från nackloben (ca 150 mg), endast 2-3 cm av de hår som är närmast hårbotten används.

Efter ca 3 veckor är analysen klar och tillsammans med mig går vi igenom resultatet vid en personlig konsultation. Det brukar ta ca 30-60 min.

OBS!   Färgat hår går bra.  Permanentat eller blekt hår kan inte användas. Invänta ny utväxt av håret under ca 6-8 veckor. Använd ej heller mjällschampo eller medicinska schampon eller andra hårprodukter, sprayer innan provtagningstillfället.

 

Varför
Med hårmineralanalysen kan man på ett unikt sätt
förstå den inre miljön i kroppen under en längre
tidsperiod. Den kan också avslöja eventuella problem innan kliniska symtom uppträder. Därför ger analysen en god grund för att förebygga ohälsa.

 

Att ta ett hårprov är en enkel, smärtfri och tillförlitlig metod att analysera dina mineralvärden. Detta
ger medelvärden för de senaste 2-3 månaderna
jämfört med blodprover som ger information om vad som finns i ditt blod vid tidpunkten för
provtagningen. Urinprov visar vad som utsöndras via urinen vid provtagningstillfället, inte vad som absorberas i kroppen.

 

Med andra ord, där blod- och urinprover ger ögonblicksbilder ger hårmineralanalyser en bild som visar situationen över tid.

 

Kliniska studier visar att ett korrekt samlat hårprov avslöjar kroppens nivåer av mineraler, vitaminer och eventuella tungmetaller, såsom tex kvicksilver,
bly och uran.

bottom of page