top of page

Torr- och levandeblod analys

44176763_301185167370881_649593987829386

Torrblodsanalys – DBA (Dry Blood Analysis)

Torrblodsanalys är ett etablerat instrument för att avläsa näringsbalansen och hur kroppens organsystem fungerar. Det ger en spegelbild av hur dina celler mår. 

Vi börjar med ett blodprov genom ett stick i fingret (kapillärblod). Några bloddroppar appliceras på ett objektglas och får torka i ca 10min. Det torkade blodprovet analyseras i mikroskop direkt på plats på kliniken och man kan avläsa olika tecken.  

TORRBLODSANALYS – en spegelbild av hur dina celler mår

  

Några vanligt förekommande tecken man kan utläsa:

  • Fria radikaler  

  • Störningar i matsmältning och näringsupptag 

  • Problem med kroppen utrensningsfunktioner  

  • Stressprickar: kortisolnivå 

     

Vetenskaplig bakgrund

Metoden med torrblodsanalys utvecklades i Europa under 1920-talet av tyska nobelpristagaren Dr. Enderlein. Han upptäckte ett samband mellan störningar i olika kroppsfunktioner och olika tecken som visade sig i torkat blod. Dessa störningar har senare visat sig ha ett samband med blodets koagulation (stelningsprocess). Stelningsprocessen sker när blodet möter luften, i 12 steg, och är beroende av olika näringsämnen (vitaminer, mineraler och proteiner) och kemiska reaktioner. Därför är det mer vetenskapligt korrekt att kalla metoden för koagulationsfaktoranalys. 

Under 1930-talet kom metoden till USA, men det var först under 1970-talet som torrblodanalysen tog fart i USA, och det var den amerikanske läkaren Dr. Robert Bradford som vidarutvecklade metodiken. Under 1980-talet etablerades metodiken i Sverige när Professor Per Arne Öckerman i Göteborg började använda metoden på sina patienter. Jag har gått torrblodsutbildningen i Karlstad med Pekka Nylund på Egenvårdspoolen, som har ett nära samarbete med Professor Öckerman. I dag används torrblodsanalys i Nordamerika, Europa, Australien, Nya Zealand och Asien, både av naturmedicinare och inom skolmedicinen.  

Tjänsten passar för alla människor med hälsoutmaningar, i alla åldrar. Styrkan med torrblodsanalys: ger en helhetsbild av kundens hälsotillstånd och ger information om vad som behöver stärkas upp.  

bottom of page