top of page

1. besök provtagning för HMA

  • 30 min
  • €179 euros
  • Storagatan

Beskrivning av tjänsten

I detta pris ingår det 3 st besök. 1. Besök - anamnes och hårklippning 30 min, 2. Besöket: genomgång av analys och rådgivning 60 min. Efter 4-6 veckor uppföljning i telefon. 3. Besök, uppföljning 60 min efter ca 2-3 månader efter balanseringens slut. Först tas ett prov av ditt hår från flera ställen i hårbotten från i bakre, nedra delen av huvudet. Den totala mängden som fodras är 150mg eller ca en matsked. Om man inte kan ta huvudhår kan man ta bitar av naglar eller könshår. Vid detta tillfälle går vi igenom vilka eventuella besvär du har och vad du önskar få hjälp med.


Kontaktuppgifter

  • 9 Storagatan, Mariehamn, Åland Islands

    +3584575957716

    info@inspirabalance.com


bottom of page